Niestety, jest to praca tego rodzaju, że nie da się w niej całkowicie wyeliminować stresu. Nie można ani zlikwidować zmianowości, ani uniknąć kontaktu z zarazkami, ani nie zauważać śmierci i cierpienia.


czytaj dalej

W celu poszerzania swoich uprawnień zawodowych, pielęgniarki mają możliwość kończenia szkoleń specjalizacyjnych w wielu dziedzinach, na przykład w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego, onkologicznego, neonatologicznego, pediatrycznego, geriatrycznego, kardiologicznego, psychiatrycznego i innych.


czytaj dalej

Obecnie jedynym sposobem uzyskania kwalifikacji pielęgniarki jest ukończenie uczelni wyższej, oferującej naukę na kierunku pielęgniarskim. Odbywa się to w trybie dwustopniowym. Studia I stopnia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata pielęgniarstwa z możliwością kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich, II stopnia, które trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra pielęgniarstwa z możliwością kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich.


czytaj dalej